Бразилскиот лилјак – вампир се храни со човечка крв

SHARE

Меѓу лилјаците постои подфамилија наречена вампирски лилјаци (Desmodontiae) кои пијат крв, најчесто од домашни и диви животни. Во северо-источниот дел на Бразил, откриено е дека овие лилјаци имаат уште еден извор на храна – човечката крв.

Подфамилијата вампирски лилјаци е поделена на три родови, од кој секој има по еден неодамнешен вид: обичен вампир (Desmodus rotundus), белокрилен вампир (Diameus youngi) и влакнесто-ножен вампир (Diphylla ecaudata).

SHARE