Дали Земјата може да се обезбеди со бесконечна енергија?

SHARE


Еден од најголемите предизвици со кои што се соочуваме во 21-виот век е проблемот со енергијата – како да се генерира доволна количина, како да се произведе што поевтино со што помалку несакани ефекти и како да се донесе до корисниците.

Едно од решенијата е она понудено од SSPI (Space Solar Power Initiative / иницијатива за вселенска соларна енергија), партнерство помеѓу Calthech и Northrup Grumman.

Идејата соларната енергија од Вселената да се испраќа кон Земјата е едноставна и може да функционира – од SSPI имаат обмислено модуларен пристап со кој би било можно да се оствари ниската цена за изработка. Основната единица е „мултифункционална плочка“, т.е лесен фотоволтаичен сегмент со димензии 10x10cm, дебелина од 3cm и тежина од 0.8g, кој може да биде сплескан кога се пакува за лансирање.

прочитајте повеќе на…
SHARE