Ex Machina и дали роботите можат да имаат душа

SHARE

Вештачка интелигенција. Термин што експлодира од популарност последниве неколку години. И со добра причина. Зависно од тоа како ќе биде комплетиран процесот на креирање на свесна ВИ, човештвото или ќе доживее огромен просперитет, или пропаст.

Ex Machina е еден од подобрите филмови во 2014 година кој се занимава со оваа тематика. Во филмот, во разговор меѓу двајцата главни протагонисти, Калеб и Натан, Натан му обелоденува на Калеб дека тој ќе биде човечката компонента во Туринг тест. Поентата на Туринг тестот е следнава – доколку во интеракција помеѓу човек и компјутер, човекот не знае дали комуницира со компјутер или со човек, компјутерот го положил тестот, односно поседува вештачка интелигенција.

прочитајте повеќе на…
SHARE