И инсектите мигрираат

SHARE

Каде одат инсектите во зима? Едно ново истражување објавено во „Science“ открива дека летачките инсекти мигрираат на сезонска основа. Ова движење претставува најголемата миграција во денешниот свет, создавајќи маса која е речиси 8 пати поголема од онаа на птиците кои мигрираат од Британија во Африка и има значителни еколошки последици.

„Инсектите се многу чувствителни на климатските промени, што може да доведе до значителни промени во популацијата на инсектите кои мигрираат, а со тоа да се предизвика и значајни промени во животната средина“, објаснува д-р Нир Сапир од Одделот за еволутивна и животна средина при Универзитетот во Хаифа, Израел, кој воедно е и еден од авторите на истражувањето.

SHARE