Како да станете богати, според новото психолошко истражување

SHARE

Еве едно навидум едноставно прашање за вас: како човекот станува богат?

Иако одговорот може да биде комплициран ако се разгледува прашањето детално, основните контури се прилично едноставни на прв поглед – имате за цел да направите пари, претпазливо да заштедите за на крај мудро да инвестирате. Накратко, вие се фокусирате на збогатување и сигурно финансиско планирање.

Се чини едноставно, но според новите психолошки истражувања работите и не се баш така едноставни. Иако никој не би ве спречил да се стремите кон креирање и зачувување на богатство, се чини дека најдобар начин да се збогатите, всушност не е фокусот на тоа како да се стане богат.

прочитајте повеќе на…
SHARE