SHARE

Уште од 1946 година, НАСА работи на развој, истражување, лиценцирање или обезбедување на технологии познати како „spin-off“, кои станале комерцијални или производи за секојдневна употреба. Во последните 40 години, НАСА е одговорна за повеќе од 2.000 вакви технологии, а има и годишна публикација со назив „Spinoff“, со извештаи за просечно 50 технологии секоја година. Досега овие технологии нашле свое место во областа на здравјето и медицината, рекреацијата, јавната безбедност, транспортот, животната средина и земјоделството, компјутерите и индустриската продуктивност.

прочитајте повеќе на…
SHARE