SHARE


Германската организација „Tune it! Safe!“, која промовира безбедно унапредување и преправка на сериски модели на автомобили, и го отстапи преправениот и надграден „Ford Mustang V8 GT“ на полицијата на една година.

Оваа организација е основана во 2005-та година, со цел да го промовира безбедното и одговорното преправање на автомобили, со тоа што унапредените возила би се вклопиле во веќе постоечките законски норми во Германија.

прочитај повеќе на…
SHARE