Tag: енергетика

Обновливи извори на енергија: Што е БИОДИЗЕЛ, како се прави и кој би имал најголема корист од неговата употреба?

Обновливи извори на енергија: Што е БИОДИЗЕЛ, како се прави и кој би имал најголема корист од неговата употреба?

Биодизелот, алтернативно гориво добиено од обновливи извори, е комерцијалното име за метил естер (ME). Биодизелот е стандардно течно неминерално гориво, ...

Don't Miss It

Recommended